Λευκά Κρασιά Ριζίτης Ντουράκη Λευκός

Ριζίτης Ντουράκη Λευκός

«Ριζίτης» ονομάζεται ο ορεσίβιος κάτοικος που αποτελεί την τάξη εκ της οποίας προέρχονται οι Κρητικοί πολεμιστές. Ο «Ριζίτης Ντουράκη» είναι ένας χρυσοπράσινος οίνος με ποικιλιακά αρώματα εσπεριδοειδών και ευχάριστη δροσερή γεύση με ισορροπία.